Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - E1 psychologiczno - dietetyczna SELF-CARE
Nazwa oddziału

 E1 psychologiczno - dietetyczna SELF-CARE

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • historia

Przedmioty rozszerzone

biologia

historia

język angielski

Opis

Jeśli ważny jest dla Ciebie świadomy styl życia i wiążesz z tym swoją karierę, to klasa Psychologiczno-Dietetyczna SELF-CARE jest dla Ciebie! To nowoczesny profil klasy integrujący tematy z zakresu dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Co oferujemy? Zgłębianie ludzkiej psychiki oraz pracę nad formą fizyczną, realizowane na różne sposoby zarówno w kraju, jak i za granicą. Dwa intrygujące przedmioty uzupełniające, które pomogą Ci stać się młodym ekspertem w wymienionych niżej dziedzinach. Dwa nie aż tak obce języki, opanowanie których będzie Twoim asem w rękawie nie tylko w życiu codziennym, lecz także na rynku pracy.  

Czyli…

Weźmiesz udział w warsztatach, wykładach, pokazach, wyjazdach i wymianach zagranicznych (Erasmus+) oraz będziesz współorganizował wydarzenia (Dni z Psychologią, warsztaty rozwojowe, FitExpo, Międzynarodowy Dzień Sportu, Bieg Kobiet „Zawsze Pier(w)si”, EKIDEN PragmatIQ ). Będziesz mieć okazję lepiej poznać funkcjonowanie psychiki ludzkiej oraz doświadczyć na sobie tego, jak dbać o równowagę w życiu fizycznym i psychicznym. Współorganizowanie zawodów sportowych, pozwoli Ci poznać środowisko profesjonalistów. Zabierzemy Cię na wykłady do najlepszych uczelni wyższych wykładających psychologię oraz do doskonale wyposażonych pracowni udostępnionych przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Na rozszerzonej historii będziesz mieć okazję uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, odwiedzać różne instytucje nauki i kultury (uczelnie wyższe, muzea), brać udział w wycieczkach tematycznych, a co najważniejsze doskonale przygotować się do matury, która otworzy Ci drzwi na pedagogikę, socjologię, psychologię, prawo i nie tylko!

Drugim przedmiotem rozszerzonym jest biologia. Będziesz uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na poznańskich uczelniach (UAM, UP), w zajęciach terenowych w Botaniku, Palmiarni, ogrodzie zoologicznym czy w Wielkopolskim Parku Narodowym. W ramach współpracy z różnymi organizacjami czy instytucjami takimi jak PCK, Drużyną Szpiku będziesz mógł realizować się jako wolontariusz.

Dodatkowym atutem tej klasy są dwa przedmioty uzupełniające, które pomogą Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę. Dzięki przedmiotowi Trening personalny z elementami dietetyki  dowiesz się jak korzystać z profesjonalnego sprzętu do pomiaru składu masy ciała, który pozwala analizować i planować aktywność fizyczną. Testy wysiłkowe i wydolnościowe oraz opracowanie diety dla specyficznych jednostek chorobowych pomogą zrozumieć pracę trenera, którym w przyszłości możesz zostać. Natomiast przedmiot Podstawy psychologii pozwoli rozwinąć umiejętności miękkie/ komunikacyjne. Dowiesz się też, jakich narzędzi i technik używać by diagnozować i wspierać zdrowie psychiczne ludzi. 

Absolwenci klasy SELF-CARE mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii i historii, np. psychologia, socjologia, prawo, dziennikarstwo, historia sztuki, technologia żywności, dietetyka, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, fizjoterapia. 

Rozszerzony język angielski otwiera drogę na większość kierunków studiów i jest dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach zajęć z rozszerzonego języka angielskiego gwarantujemy Ci swobodę językową w zakresie rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi na temat zdrowia, stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki, a także przygotowanie do konkursów językowych, realizację edukacyjnych projektów unijnych oraz wycieczki zagraniczne. Ponadto, znajomość zagadnień z psychologii, dietetyki, biologii, historii czy treningu personalnego zwiększa Twoje szanse zatrudnienia w branży psychologicznej, prawniczej, fitness, dietetycznej czy spożywczej. 

Jeśli jesteś ambitny i zdeterminowany, będziesz mógł skorzystać z kursów przygotowujących do zdania egzaminu Cambridge - B2 First, a tym samym uzyskać międzynarodowy certyfikat honorowany przez 150 uczelni wyższych w Polsce oraz 2000 uczelni zagranicznych. Certyfikat B2 First uznają najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millennium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych.


liczba godzin przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w cyklu czteroletnim

 

biologia - 10 godzin

historia - 14 godzin

język angielski - 18 godzin

przedmioty uzupełniające: 

trening personalny z elementami dietetyki - 2 godziny

podstawy psychologii - 2 godziny