Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - C1 biologiczno - chemiczna MEDYK
Nazwa oddziału

 C1 biologiczno - chemiczna MEDYK

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

1C

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

MEDYK 

klasa patronacka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Poznaniu

Jeżeli pasjonujesz się biologią i chemią, to klasa MEDYK jest idealną propozycją dla Ciebie. Te dwa przedmioty są ściśle ze sobą związane i na poziomie molekularnym trudno powiedzieć, gdzie kończy się biologia, a zaczyna chemia i na odwrót.  

Wiek XX był wiekiem fizyki, a XXI będzie wiekiem biochemii.

Wybierając klasę MEDYK, będziesz mógł uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na poznańskich uczelniach (UAM, UP, PP). Weźmiesz udział  w realizacji badawczych projektów chemicznych, zajęciach terenowych, lekcjach w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym i w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz warsztatach w Centrum Symulacji Medycznej. Będziesz mógł zdobywać umiejętności z zakresu pomocy medycznej w ramach współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

W klasie MEDYK obowiązującym językiem obcym będzie język angielski, a drugim  hiszpański lub rosyjski.

Nauka w klasie MEDYK i zdawanie biologii i chemii na egzaminie maturalnym da Tobie olbrzymie perspektywy. Uzyskasz  możliwość wyboru kierunku studiów na praktycznie wszystkich uczelniach. Szczególnie na kierunkach biologicznych, chemicznych, biotechnologicznych, medycznych, farmacji, kosmetologii, ratownictwie medycznym, weterynarii, dietetycznym, kryminalistyce, fizjoterapii i wielu innych.


liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w cyklu czteroletnim:

biologia 15 godzin

chemia 15 godzin