Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - B1 ekonomiczno - językowa BIZNES
Nazwa oddziału

 B1 ekonomiczno - językowa BIZNES

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

Jeśli chcesz poznać i zrozumieć, jak liczby rządzą światem, cechuje Cię postawa przedsiębiorcza, interesują Cię ekonomiczne problemy współczesnego świata, masz predyspozycje kierownicze i organizacyjne -  wybierz klasę BIZNES. To profil dla dociekliwych, poszukujących szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie ekonomiczno-gospodarczym, jak i kulturowym.

To klasa  dla uczniów o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym pozwalają na dużą elastyczność w doborze kierunków przyszłych studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego - także miejsca studiowania. Rozszerzone matematyka i geografia na maturze są wymagane przy rekrutacji na kierunkach ekonomicznych i biznesowych na wielu uczelniach.

Absolwenci kierunków ekonomicznych i biznesowych są poszukiwani w handlu, firmach doradczych i międzynarodowych korporacjach. Jeśli wybierzesz  klasę B, będziesz miał możliwość wyboru różnych kierunków studiów, do których należą chociażby:  ekonomia, matematyka, geografia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, informatyka, robotyka, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp. Możesz aplikować również na kierunki inżynieryjne. Ciekawym wyborem może być np. informatyka w biznesie, która łączy elementy dwóch różnych dziedzin: ekonomię i matematykę.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym z wykorzystaniem  nowoczesnych multimediów i pracowni językowej ułatwi Ci w przyszłości korzystanie z fachowej literatury anglojęzycznej oraz podjęcie dalszej nauki i pracy w firmach międzynarodowych. Będziesz mieć także możliwość przygotowania do egzaminów Cambridge, np. B2 First (FCE) i uzyskać międzynarodowy certyfikat honorowany przez uczelnie oraz pracodawców w Polsce i za granicą.

Rozwiniesz swoje kompetencje biznesowe dzięki działaniom podjętym w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG), której organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych. 

Wybór klasy Biznes umożliwi Ci uczestnictwo w licznych konkursach matematycznych, geograficznych, ekonomicznych i językowych, pozwoli także sprawdzić wiedzę i umiejętności w wielu olimpiadach przedmiotowych, np. w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie LangTECH.

Marzysz, aby odnieść sukces w biznesie? Potrzebna ci będzie dobra znajomość języka niemieckiego. Dlaczego? Umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi podczas rekrutacji do pracy z uwagi na poziom kandydatów i potrzeby pracodawców jest na rynku pracy coraz bardziej nieodzowna. Z uwagi na lokalizację Poznania oczywistym jest, że jako drugi język w większości firm preferowany jest język niemiecki. Niemal połowa firm w Wielkopolsce to firmy z kapitałem niemieckim lub austriackim, wraz z największym pracodawcą, czyli Volkswagenem, poprzez Bayer AG czy BMW. Znajomość języka niemieckiego będzie także ogromnym atutem w pracy na stanowisku menedżerskim w niemieckich franczyzach wielkopowierzchniowych tj. Kaufland, Lidl czy Rossmann.

Aby doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego poprzez kontakt z rodzimymi użytkownikami tego języka będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej z Twoimi rówieśnikami z liceum z Wuppertalu, a także pojechać na kilkudniową wycieczkę do jednego z krajów niemieckojęzycznych.

 

liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w cyklu czteroletnim:

matematyka - 21 godzin

geografia - 12 godzin

język angielski - 19 godzin