Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - A2 dziennikarsko-językowa REPORTER
Nazwa oddziału

 A2 dziennikarsko-językowa REPORTER

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

geografia

język angielski

Opis

KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ  UAM


Interesujesz się  tym, co dzieje się we współczesnym świecie? Masz w sobie dociekliwość i zacięcie dziennikarskie? Człowiek, polityka i gospodarka oraz łączące je zależności to Twój żywioł? 

Zapraszamy do klasy Reporter!

            W ramach rozszerzonych zajęć z WOS -u  będziesz mieć możliwość rozmawiać z interesującymi ludźmi, uczestniczyć w debatach, dyskusjach, udzielać się w wolontariacie. Nauczysz się analizować i wykorzystywać źródła niezbędne w pracy reportera. 

Rozszerzone lekcje geografii pozwolą Ci poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze współczesnego świata oraz analizować istniejące zależności, co w pracy dziennikarza jest niezwykle cenioną umiejętnością.

 Kontynuacja dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego - umożliwi ci sprawną komunikację również poza granicami Polski. Będziesz mógł swobodnie uczestniczyć w wydarzeniach międzynarodowych interesujących z punktu widzenia dziennikarza.

Jeśli jesteś ambitny i zdeterminowany, będziesz mógł skorzystać z kursów

przygotowujących do zdania egzaminu Cambridge - B2 First, a tym samym uzyskać międzynarodowy certyfikat honorowany przez 150 uczelni wyższych w Polsce oraz 2000 uczelni zagranicznych. Certyfikat B2 First uznają najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millennium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych.

Swoje językowe umiejętności pogłębisz między innymi w sali multimedialnej, słuchając żywego języka, tłumacząc aktualne teksty z gazet i internetu. Będziesz mógł poczuć się jak reporter podczas koncertu, wysłannik na Oscarach, Berlinale czy dziennikarz na meczu piłki nożnej. To wszystko przeżyjesz podczas lekcji języków obcych.

Aby doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego poprzez kontakt z rodzimymi użytkownikami tego języka będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej z twoimi rówieśnikami z liceum z Wuppertalu, a także pojechać na kilkudniową wycieczkę do jednego z krajów niemieckojęzycznych. Biegła znajomość języka niemieckiego będzie dla ciebie nieocenionym atutem w pracy dziennikarza, ponieważ jednym z największych wydawców prasy w Polsce jest Axel Springer - spółka o kapitale niemieckim, do której należą m.in. portal Onet.pl, tygodniki  i dzienniki Cosmopolitan, Fakt, Newsweek, Komputer Świat, Forbes, TopGear i wiele innych.

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w cyklu czteroletnim:

wiedza o społeczeństwie - 10 godzin

geografia - 12 godzin

język angielski - 14 godzin

język niemiecki - 12 godzin