Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TR- technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 TR- technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

Technik rachunkowości to nasza najnowsza i najświeższa propozycja.Wyrosła na gruncie niewątpliwego sukcesu oraz popularności kierunku technik ekonomista i stanowi, naszą tradycyjną już, odpowiedź na potrzeby młodych ludzi planujących swoją zawodową karierę, a przede wszystkim rynków pracy. W odróżnieniu od swojego kierunku matki technik rachunkowości skupiony jest bardziej za sferze finansowej, na stosunkach ekonomicznych polegających na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Podczas pięcioletniej edukacji przyszli technicy rachunkowości uczą się, jak sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić analizy finansowe. Poznają tajniki dokumentowania pracy i płacy, przygotowania sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podobnie jak w przypadku kierunku technik ekonomista klasa otrzymała patronat akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co czyni ją oddziałem prestiżowym i niezwykle atrakcyjnym.