Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TTD- technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 TTD- technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik technologii drewna

Opis

Trudna sztuka stolarska od wielu już lat przeżywa w naszym kraju swoisty renesans. Z każdym rokiem rośnie popyt, a drewno staje się stałym elementem naszego codziennego życia.W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu przyszli adepci zawodu technik technologii drewna poznają, jak trudną i przez to piękną sztuką jest obróbka drewna. W procesie edukacji zdobywają solidne fundamenty wiedzy teoretycznej i praktycznej, począwszy od podstaw stolarstwa, poprzez wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, a na wykonywaniu prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie skończywszy. Ważnym elementem procesu edukacji przyszłych technologów drewna jest również przywracanie blasku w ramach napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.