Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1C2-psychologiczno językowa
Nazwa oddziału

 1C2-psychologiczno językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom rozszerzony,

II język do wyboru: język niemiecki

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ:

  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
  • Uniwersytet Przyrodniczy,
  • Wydział Biologii UAM,
  • Wydział Anglistyki UAM.

 

W klasie psychologiczno-językowej proponujemy uczniom warsztaty psychologiczne, podczas których pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, uczą się poznawać siebie, jak radzić sobie ze stresem, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, a także językowe.

W trakcie spotkań z profesjonalistami na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS uczniowie stają w roli negocjatora, coacha, terapeuty, tutora.

Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości w trakcie wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych także w formie online.

Od ponad 20 lat współpracujemy z niemieckim Gymnasium Warstade. W ramach wymiany międzynarodowej uczniowie wyjeżdżają do Niemiec i goszczą co roku grupę z Hemmoor. Młodzież bierze udział w projektach i konkursach organizowanych w szkole oraz Instytucie Goethego, Austriackim Ośrodku Kultury, Instytucie Germanistyki przy UAM. Corocznie organizowane są projekcje filmów i udział w Tygodniu Filmu Niemieckiego.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób organizowane są:

  • z języka angielskiego letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie,
  • zajęcia w British Council.


Klasa psychologiczno-językowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: filologie języków obcych, lingwistyka stosowana, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, kryminalistyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, język angielski

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty psychologiczne od drugiej klasy, w pierwszej klasie przedmiot dodatkowy zajęcia psychologiczne