Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TA- technik automatyk
Nazwa oddziału

 TA- technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis


Nikt już nie potrafi sobie chyba wyobrazić współczesnego
przemysłu bez maszyn i robotów. Zautomatyzowanie i robotyzacja wielu dziedzin gospodarki stały się zjawiskiem powszechnym, zwiększając tym samym popyt na ekspertów w tej dziedzinie. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz rynkom pracy, proponujemy klasę o profilu technik automatyk. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowne wykształcenie politechniczne, w skład którego wchodzą: podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki, programowanie urządzeń mikroprocesorowych do zdalnego sterowania maszynami oraz szeroko rozumiany serwis urządzeń automatyki przemysłowej. Nauka tego zawodu bazuje przede wszystkim na stronie praktycznej. Na przyszłych automatyków czekają innowacyjne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, nie sposób pominąć tutaj przemysłowego manipulatora KUKA KR6 R700 oraz sterowników PLC SIEMENS SIMATIC 1500. Jedną z istotnych właściwości wykształcenia jest również doświadczenie. Wszyscy uczniowie naszego technikum kierowani są na praktyki zawodowe, gdzie tworzą swój techniczny suport tak bardzo potrzebny w poszukiwaniu pracy.