Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TM- technik mechatronik
Nazwa oddziału

 TM- technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Współczesna technika ma charakter interdyscyplinarny i polega na współpracy wielu dziedzin. Na świecie jest obszar, który w swojej polifonii zdecydowanie wyprzedza pozostałe.To właśnie mechatronika stanowi połączenie mechaniki, inżynierii elektrycznej, elektroniki, automatyki, robotyki oraz programowania. Podstawy tego właśnie trudnego, ale jakże prestiżowego i przyszłościowego kierunku można poznawać w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, ucząc się na kierunku technik mechatronik. Zadaniem mechatronika nie jest wymiana konkretnego elementu mechanicznego lub elektrycznego, lecz ich diagnozowanie, serwis oraz regulacja. Z tego względu przyszli technicy w naszej szkole uczą się analizować pracę układów mechatronicznych. Poznają również tajniki montażu zespołów i podzespołów mechatronicznych, hydraulicznych oraz pneumatycznych. Ważną częścią edukacji mechatronicznej jest również tworzenie i testowanie programów do sterowników PLC. W swoich poszukiwaniach mechatronicy w naszej szkole mają do dyspozycji manipulator przemysłowy KUKA KR6 R700, sterowniki PLC SIEMENS SIMATIC 1500 oraz stanowisko do programowania linii produkcyjnej w nowej generacji PRZEMYSŁ 4.0.