Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TL- technik logistyk
Nazwa oddziału

 TL- technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Od kilku lat pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy możliwie jak najbardziej skrócą i przyspieszą wszystkie procesy na każdym etapie. Zminimalizują koszty transportu, a także zoptymalizują działania, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych celów w jak najszybszy i najlepszy możliwy sposób. Takich właśnie specjalistów, najlepszych w swoim fachu, kształci Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Pięcioletnia nauka w zawodzie technik logistyk w Swarzędzkiej Jedynce obejmuje planowanie, realizowanie, a także kontrolowanie przepływu określonego towaru. Ta swoista logistyczna filozofia ma na celu przygotować ich do samodzielnego podejmowania takich decyzji, dzięki którym w życiu zawodowym, przy zachowaniu zasad ergonomii  ekonomii, przyniosą danemu przedsiębiorstwu lub osobie względnie jak największe możliwe korzyści i jak najmniej strat.

Drugi język do wyboru- niemiecki lub rosyjski.