Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TI- technik informatyk
Nazwa oddziału

 TI- technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Nie istnieje chyba żadna dziedzina gospodarki, która nie zostałaby objęta procesem informatyzacji. Właśnie z tego względu od wielu już lat w ofercie edukacyjnej naszej szkoły można znaleźć klasę o profilu technik informatyk.
Nauczanie informatyki w Zespole Szkół nr 1 ma charakter dualistyczny
i obejmuje zarówno strefę hardware’ową jak i software’ową. Podczas pięcioletniej edukacji przyszli informatycy uczą się, jak przygotować stanowisko komputerowe, poznają tajniki montażu i eksploatacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Ponadto projektują, wykonują, a potem administrują lokalne sieci komputerowe oraz tworzą struktury baz danych. Ważnym elementem edukacji jest również tak zwany webmastering związany z tworzeniem i administrowaniem zarówno stron www, jak i aplikacji internetowych. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie kierunku technik informatyk mają możliwość poszerzania swoich zawodowych kompetencji podczas wielu kursów i szkoleń. Obejmują one grafikę komputerową, projektowanie AUTO-CAD, druk 3D oraz programowanie sterowników maszyn. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest udział w CISCO Networking Academy, w ramach której uczniowie zdobywają certyfikaty wzbogacające ich zawodowe CV.