Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1D-dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 1D-dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

geografia

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom dwujęzyczny (dodatkowe godziny języka),

II język do wyboru: język hiszpański, język niemiecki

 

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE:

  • Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu.

WSPÓŁPRACA, między innymi z:

  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
  • Szkołą Językową Kontakt.

Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego, dzięki czemu uczeń zyskuje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach polskich lub zagranicznych z językiem angielskim jako wykładowym oraz zdawania egzaminów międzynarodowych: IELTS, FCE, CAE. Może również zdawać maturę z języka angielskiego, geografii na poziomie dwujęzycznym.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach o języku angielskim organizowanych przez UAM oraz w lekcjach i warsztatach w języku angielskim w instytucjach miejskich, np. w Muzeum Narodowym.


Podczas zajęć wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z zakresu geografii na poziomie rozszerzonym. W zakresie podstawowym dwujęzycznie nauczana jest informatyka i historia.

W programie nauczania historii i geografii są przewidziane zajęcia w poznańskich muzeach oraz zajęcia terenowe dostosowane do zakresu materiału na danym poziomie edukacyjnym. Uczniowie korzystają z materiałów źródłowych w języku angielskim.

Lekcje języka angielskiego prowadzi również native speaker.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób istnieje możliwość zorganizowania letnich warsztatów językowo-kulturowych w Londynie (w zależności od sytuacji pandemicznej).

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

  • historia podstawowy,
  • geografia rozszerzony,
  • informatyka podstawowy.

Klasa dwujęzyczna przygotowuje do studiowania na kierunkach, między innymi: filologie języków obcych, w tym języki krajów azjatyckich, geografia, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika dwujęzycznie, ekonomia w wersji angielskiej, stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, kryminalistyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia (w języku polskim) i geografia (dwujęzycznie)

Aktywność biologiczna szkoły w 2020/2021:

 https://www.lo25.pl/images/rekrutacja/aktywno%C5%9B%C4%87_przyrodnicza_19-20_na_stron%C4%99.pdf