Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1B-biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1B-biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język do wyboru: język hiszpański, język niemiecki

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ:

 • Wydział Biologii UAM,
 • Wydział Chemii UAM,
 • Uniwersytet Przyrodniczy.

WSPÓŁPRACA m. in. z:

 • Uniwersytetem Medycznym,
 • Politechniką Poznańską,
 • Ogrodem Botanicznym,
 • Fundacją Drużyna Szpiku,
 • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Klasa biologiczno-chemiczna daje możliwość pogłębienia wiedzy o otaczającym  świecie na lekcjach i warsztatach z biologii i chemii na uczelniach.
Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonych salach biologicznych oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości także w formie zdalnej.

Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych na Wydziale Chemii UAM. Mają również możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń w doskonale wyposażonych laboratoriach.

Klasa biologiczno-chemiczna przygotowuje do studiowania na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, technologia żywienia i żywności, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, medycyna,  pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, kryminologia, kryminalistyka.

 

.
 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia