Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TH- technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 TH- technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

"Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku"- pisał Konfucjusz. Zrób zatem pierwszy krok i daj nam się ugościć, a my nauczymy Cię gościć innych. Sztuką jest bowiem ugościć kogoś tak, by poczuł się jak w domu. Tego skądinąd trudnego zawodu można również uczyć się w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu w ramach bardzo popularnego profilu technik hotelarstwa.Pięcioletnia nauka tego kierunku nie jest tylko i wyłącznie nastawiona na poznawanie przez uczniów filozofii hotelarstwa. Duży nacisk kładzie się również na umiejętność sprawnej organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, eventów, konferencji. W trakcie edukacji przyszli absolwenci poznają zasady prowadzenia dokumentacji hotelowej oraz recepcji. Uczą się sztuki obsługi gości hotelowych oraz funkcjonowania hotelu. Ważnym elementem jest również nauka zawodowej ogłady poprzez poznanie tajników savoir-vivre’u. Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie tego kierunku w ramach doskonalenia zawodowego mogą poszerzać swoje kwalifikacje na kursach organizowanych przez szkołę. Wymienić tu należy chociażby kurs baristyczny, barmański lub kelnerski

Drugi język do wyboru- niemiecki lub rosyjski.