Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1C_tech. informatyk
Nazwa oddziału

 1C_tech. informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

geografia

biologia

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

TECHNIK INFORMATYK

Cykl kształcenia: 5 lat;
Ilość miejsc: 56;
Języki obce: angielski, niemiecki;
Przedmioty rozszerzone:
-pierwszy obowiązkowy - matematyka,
-drugi do wyboru: fizyka lub geografia lub biologia lub informatyka;
Praktyka zawodowa: klasa 3 i 4;
Nie jest wymagane badanie lekarskie;

Kwalifikacje w zawodzie - TECHNIK INFORMATYK:

* INF.02  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
* INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zadania zawodowe
* Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, a w tym sieci komputerowych.
* Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
* Administrowanie bazami danych.
* Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
* Kontrolowanie dostępu użytkowników podczas korzystania z zasobów systemu komputerowego.
* Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług  informatycznych.
* Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
* Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania baz danych.
* Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo systemu komputerowego.
* Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
* Wykonywanie materiałów reklamowych techniką termo-sublimacji.

Umiejętności absolwenta
* Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery; przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
* Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej, instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
* Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.