Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1B_tech. elektronik
Nazwa oddziału

 1B_tech. elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

geografia

biologia

Zawody

 Technik elektronik

Opis

TECHNIK ELEKTRONIK


Cykl kształcenia: 5 lat;
Ilość miejsc: 28;
Języki obce: angielski, niemiecki;
Przedmioty rozszerzone:
-pierwszy obowiązkowy - matematyka,
-drugi do wyboru: fizyka lub geografia lub biologia;
Praktyka zawodowa: klasa 3 i 4;
Wymagane badanie lekarskie - wykonane przez lekarza medycyny pracy;

Kwalifikacje w zawodzie - TECHNIK ELEKTRONIK:

* ELM.02  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
* ELM.05  Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Zadania zawodowe:
* Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych.
* Przeprowadzanie kontroli technicznej.
* Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych.
* Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego.
* Naprawa urządzeń elektronicznych.

Składowe kwalifikacji zawodowych:
Instalowanie, konserwacja, użytkowanie, obsługiwanie systemów:
* urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń,
* urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (monitoring),
* telewizji kablowej i satelitarnej,
* sieci komputerowych,
* urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej.

Umiejętności absolwenta:
Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektronik potrafi:
* posługiwać się terminologią zawodową;
* wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną;
* instalować i serwisować urządzenia multimedialne, kontroli dostępu i zabezpieczeń;
* instalować i diagnozować sieci informatyczne;
* projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne audio-video, satelitarne, internetowe;
* wykonać i obsługiwać sieci komputerowe;
* wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi;
* obsługiwać urządzenia peryferyjne;
* przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
* organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
* przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
* przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych.