Poznań
Technikum
Technikum Elektryczno- Elektroniczne - 1A_tech. elektryk
Nazwa oddziału

 1A_tech. elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

geografia

biologia

Zawody

 Technik elektryk

Opis

TECHNIK ELEKTRYK

Cykl kształcenia: 5 lat;
Ilość miejsc: 56;
Języki obce: angielski, niemiecki;
Przedmioty rozszerzone:
-pierwszy obowiązkowy - matematyka,
-drugi do wyboru: fizyka lub geografia lub biologia;
Praktyka zawodowa: klasa 3 i 4;
Wymagane badanie lekarskie - wykonane przez lekarza medycyny pracy;


Kwalifikacje w zawodzie - TECHNIK ELEKTRYK:

* ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
* ELE.05  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zadania zawodowe
* Pomiary badań i kontroli.
* Wykonywanie instalacji elektrycznych.
* Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
* Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
* Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.
* Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
* Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
* Obsługiwanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznej.

Umiejętności absolwenta
Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektryk potrafi:
* zaprojektować proste układy elektryczne;
* wykonać instalacje elektryczne;
* montować, obsłużyć i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne;
* odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych;
* wykonywać pomiary instalacji elektrycznej;
* zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
* posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem;
* wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.