Poznań
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TE- technik ekonomista
Nazwa oddziału

 TE- technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Od wielu już lat w Zespole Szkół nr 1 klasa w zawodzie technik ekonomista stanowi jedną z najważniejszych pozycji w edukacyjnej ofercie szkoły. Wynika to z kilku powodów. Primo rokrocznie kierunek ten cieszy się dużym, i co najważniejsze, niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży. Secundo klasa ta ma status akademicki. Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu umożliwia uczniom udział w różnego rodzaju zajęciach akademickich, od wykładów i prelekcji począwszy, a na spotkaniach kół studenckich skończywszy. Tertio drużyna ekonomistów Zespołu Szkół nr 1 od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach wiedzy ekonomicznej , a w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości nasi uczniowie nie raz uzyskiwali tytuły laureatów, zdobywając tym samym indeksy akademickie. Podczas pięcioletniej nauki w Zespole Szkół nr 1 przyszli ekonomiści uczą się, w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi i ekonomicznymi, poznają meandry polityki kadrowej, gospodarki finansowej oraz przepisów ekonomiczno-prawnych. Ważnym filarem edukacji ekonomicznej w Zespole Szkół nr 1 jest również przygotowanie do prowadzenia działalności organizacji oraz praktyki zawodowe.