Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - 1TC terapeutyczna - kucharz/sprzedawca/fryzjer
Nazwa oddziału

 1TC terapeutyczna - kucharz/sprzedawca/fryzjer

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Zawody

 Wielozawodowa

Dodatkowe wymagania

 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej do klasy terapeutycznej

Opis

Do przyjęcia wymagana jest opinia do klasy terapeutycznej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauka trwa 3 lata. Praktyki w zawodzie odbywają się w zakładach pracy, tylko w szczególnych sytuacjach w szkolnej pracowni. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej lub egzaminem zawodowym w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.