Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 tT technik teleinformatyk
Nazwa oddziału

 1 tT technik teleinformatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik teleinformatyk

Opis

CEL KSZTAŁCENIA;

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: projektowania i obsługiwania sieci komputerowych w tym sieci rozległych; obsługiwania urządzeń LAN/WAN; konfigurowania i obsługiwania serwerów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tworzenie dokumentacji sieci teleinformatycznej, wdrażania sieci komórkowych LTE i 5G

PRZEDMIOT ROZSZERZONY
Matematyka

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE
podstawy elektrotechniki i elektroniki;
rysunek techniczny i AutoCad;
układy cyfrowe;
systemy i sieci transmisji danych;
urządzenia techniki komputerowej;
sieci komputerowe.

KWALIFIKACJE ZWODOWE:

INF.07. MONTAŻ I KONFIGURACJA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

INF.08. EKSPLOATACJA I KONFIGURACJA ORAZ ADMINISTROWANIE SIECIAMI ROZLEGŁYMI

KOD ZAWODU 351103

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

firmy sprzedające i montujące sprzęt teleinformatyczny, kamery i telefony komórkowe;
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i teleinformatyczne;
organy administracji publicznej, centra danych;
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

WSPÓŁPRACA:

Inea S.A.
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

INFORMACJE DODATKOWE:

certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE
certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft
uprawnienia SEP do 1 KV
praktyki zagraniczne
akademia Huawei
akademia MikroTik
stypendia naukowe