Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 eT technik elektronik
Nazwa oddziału

 1 eT technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do:
instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawiania urządzeń elektronicznych.

PRZEDMIOT ROZSZERZONY
Matematyka

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

podstawy elektrotechniki i elektroniki;
rysunek techniczny i AutoCad;
montaż mechaniczny i elektroniczny;
przyrządy pomiarowe;
urządzenia elektroniczne;
układy analogowe;
układy cyfrowe;
układy mikroprocesorowe AVR;
sieci informatyczne.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.02. MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE  UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

ELM.05. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

KOD ZAWODU 311408

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

zakłady przemysłowe przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
zakłady naprawcze urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne zajmujące się budową urządzeń elektronicznych;
placówki badawczo-rozwojowe.

WSPÓŁPRACA: 

Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
Politechnika Poznańska


DODATKOWE INFORMACJE:

zajęcia na Politechnice Poznańskiej
certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE
certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft
akademia Huawei
akademia MikroTik
uprawnienia SEP do 1 KV
praktyki zagraniczne
stypendia naukowe