Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 fT technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1 fT technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych; organizowania planów zdjęciowych; wykonywania projektów graficznych do druku; obsługiwania profesjonalnych aparatów oraz sprzętu fotograficznego; wykonywania i publikacji projektów multimedialnych

PRZEDMIOT ROZSZERZONY:

Język polski

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

teoria obrazu fotograficznego;
procesy fotograficzne;
urządzenia fotograficzne;
techniki fotograficzne;
grafika komputerowa;
wideo i 3D;
projekty multimedialny.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

AUD.02 REJESTRACJA, OBRÓBKAI PUBLIKACJA OBRAZU
AUD.05. REALIZACJA PROJEKTÓWGRAFICZNYCH I MULTIMEDIALNYCH

KOD ZAWODU 343105

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

laboratoria fotograficzne usługowe;
studia graficzne, filmowe, telewizyjne;
agencje reklamowe m.in. przy projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych;
laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, geologiczne;
wydawnictwa, drukarnie;
działalność gospodarcza. 

WSPÓŁPRACA:
Digital 24
Canon Polska Sp. z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE

certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE
wystawy w szkolnej Galerii "Za regaem"
praktyki zagraniczne
stypendia naukowe
akademia Huawei
akademia Mikro Tik