Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 rT technik robotyk
Nazwa oddziału

 1 rT technik robotyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik robotyk

Opis

CELE KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: montowania, uruchamiania, obsługiwania układów mechanicznych i elektronicznych robotów; dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów, wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych; czytania szkiców oraz rysunków elementów konstrukcji robotów, programowania robotów przemysłowych.

PRZEDMIOT ROZSZERZONY:

Matematyka

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.07. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I OBSŁUGIWANIE SYSTEMÓW ROBOTYKI 

ELM.08. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROBOTYKI

KOD ZAWODU: 311413

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

technologia i konstrukcje mechaniczne w robotyce;
elektrotechnika i elektronika w robotyce;
podstawy programowania robotów;
komputerowe wspomagania w robotyce;
aplikacje zrobotyzowane
projektowanie układów sterowania robotów;
testowanie i dokumentowanie aplikacji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA:
ośrodki badawczo - rozwojowe
biura konstrukcyjne - technologiczne;
laboratoria zakładów przemysłowych
hale produkcyjne;     
działalność gospodarcza;                                                                                                                                                                                                        

WSPÓŁPRACA:

Politechnika Poznańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie


DODATKOWE INFORMACJE:

zajęcia na Politechnice Poznańskiej
certyfikaty językowe  DSDi RO 
uprawnienia SEP do 1 KV
praktyki zagraniczne
stypendia naukowe
akademia Huawei
akademia MikroTik