Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 pT technik programista
Nazwa oddziału

 1 pT technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

CELE KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: przygotowywania szczegółowych algorytmów i analizy działania aplikacji; tworzenia, wykorzystywania i obsługi struktur danych; tworzenia aplikacji w wybranym języku
i środowisku programowania; instalowania i uruchamiania aplikacji; modyfikacji kodu aplikacji.

PRZEDMIOT ROZSZERZONY:

Matematyka

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

INF.04. PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIEI TESTOWANIE APLIKACJI

KOD ZAWODU 351406


WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

podstawy oprogramowania;
programowanie obiektowe;
projektowanie stron internetowych;
programowanie aplikacji mobilnych;
programowanie aplikacji desktopowych;
programowanie aplikacji zaawansowanych webowych;
testowanie i dokumentowanie aplikacji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz technologii webowych;
przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych;
firmy zajmujące się modelowaniem, projektowaniem
i drukiem 3D;
firmy zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych.

WSPÓŁPRACA:

Wunderman Thompson Technology
Politechnika Poznańska

DODATKOWE INFORMACJE:

certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE
certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft
uprawnienia SEP do 1 KV
praktyki zagraniczne
stypendia naukowe
akademia Huawei
akademia MikroTik