Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 i1T technik informatyk
Nazwa oddziału

 1 i1T technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: tworzenia oprogramowania; zarządzania danymi, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; projektowania, tworzenia
i zarządzania stronami WWW oraz znajomość sprzętu komputerowego, jego montaż oraz serwisowanie.

PRZEDMIOT ROZSZERZONY:

Matematyka

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.02. ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

KOD ZAWODU 351203

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

urządzenia techniki komputerowej;
podstawy elektroniki i mikroinformatyki;
systemy operacyjne;
lokalne sieci komputerowe;
witryny i aplikacje internetowe;
aplikacje desktopowe i mobilne;
projektowanie i administrowanie bazami danych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

firmy tworzące oprogramowanie desktopowe i aplikacje;
firmy zajmujące się montażem sieci komputerowych;
firmy z sektora IT;
instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania;
agencje reklamowe;
serwisy komputerowe;
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

WSPÓPRACA:
Politechnika Poznańska
Wunderman Thompson Technology

INFORMACJE DODATKOWE:

zajęcia na Politechnice Poznańskiej
certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE
certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft
uprawnienia SEP do 1 KV
praktyki zagraniczne
stypendia naukowe
akademia Huawei
akademia MikroTik