Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 aT technik automatyk
Nazwa oddziału

 1 aT technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: montowania, obsługiwania
i uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej; diagnozowania
i remontowania urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej; testowania prototypów nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki; programowania sterowników PLC.

PRZEDMIOT ROZSZERZONY:

Matematyka

WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

podstawy automatyki

podstawy elektrotechniki i elektroniki

rysunek techniczny i AutoCad

urządzania i instalacje automatyki

eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej

diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

robotyka i programowanie AVR

projektowanie układów automatyki PLC

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.01. MONTAŻ, URUCHAMIANIE

I OBSŁUGIWANIE UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ELM.04. EKSPLOATACJA UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOD ZAWODU 311909


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych;

warsztaty naprawcze elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki;

placówki rozwojowo-badawcze;

pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne zajmujące się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki;

zakłady przemysłowe, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki.

WSPÓŁPRACA:

FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.

Politechnika Poznańska

DODATKOWE INFORMACJE:

zajęcia na Politechnice Poznańskiej

certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE

certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft

akademia Huawei

akademia MikroTik

uprawnienia SEP do 1 KV

praktyki zagraniczne

stypendia naukowe