Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1D - social media z rozszerzeniem językowym
Nazwa oddziału

 1D - social media z rozszerzeniem językowym

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

język obcy nowożytny

Opis

Profil klasy powstał w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata związane z rosnącą rolą mediów społecznościowych, gdy szczególnym zadaniem szkoły staje się dostarczenie uczniom elastycznych narzędzi do stymulowania własnego rozwoju, wśród których szerokie spektrum możliwości niosą ze sobą social media.
W ramach zajęć profilowych przewidziane są warsztaty np. psychologia social mediów, creative writing, marketing 3.0.
Przedmioty z rozszerzeniem ukierunkowane m.in. na: język polski dla Internetu i social mediów, podstawy komunikacji społecznej, etyka w Internecie. Wykorzystane zostaną również doświadczenia zdobyte podczas realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+ "Społeczni dzięki mediom społecznościowym".

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski i język angielski.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomu zaawansowania.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski.