Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1C - psychologiczno - językowa
Nazwa oddziału

 1C - psychologiczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

geografia

Opis

Klasa psychologiczno - językowa posiadająca kilkuletnią tradycję w naszej szkole. Jej naukowe zaplecze stanowi patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Bardzo ścisła współpraca z tą uczelnią zapewnia, poprzez udział w licznych wykładach, warsztatach i projektach, profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie wybranego profilu.

Nauka języka angielskiego i geografii realizowana jest w zakresie rozszerzonym.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomu zaawansowania.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.