Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
Nazwa oddziału

 1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa oparta na współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, Wydziałem Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz KW Policji w Poznaniu. W ramach zajęć profilowych przewidziane są wykłady, warsztaty, ćwiczenia i projekty oparte na opracowanym autorskim programie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język angielski i wiedza o społeczeństwie.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomu zaawansowania.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.