Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1A - teatralna z tańcem współczesnym
Nazwa oddziału

 1A - teatralna z tańcem współczesnym

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa teatralna z tańcem współczesnym. Wieloletnia tradycja związana z funkcjonowaniem w naszej szkole klas teatralnych sprawia, że jesteśmy postrzegani jako najlepsze liceum o tym profilu w naszym mieście. Profesjonalizm tej klasy oparty jest na trwającej od wielu lat współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu, w którym co tydzień odbywają się warsztaty prowadzone przez zawodowych aktorów, a na deskach teatru odbywają się przedstawienia dyplomatoryjne uczniów. Uczestniczą oni także w realizacji licznych projektów teatralnych i edukacyjnych, w festiwalach, przeglądach i konkursach teatralnych. Poza tym oprócz przedmiotów ujętych w podstawie programowej młodzież realizuje przedmioty w oparciu o autorskie programy nauczania, np. retorykę.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski i wiedza o społeczeństwie.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomu zaawansowania.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.