Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - 0 - Wstępny
Nazwa oddziału

 0 - Wstępny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian predyspozycji językowych

Opis

Osoby chcące uczyć się w klasie dwujęzycznej przechodzą rzetelne przygotowanie językowe w klasie „wstępnej” (zerowej), polegające na intensywnej nauce języka niemieckiego (w roku szkolnym 2022/23)  w wymiarze 18 godzin tygodniowo).

Poza tradycyjną rekrutacją kandydaci do klasy wstępnej zdają też egzamin predyspozycji językowych, który ma za zadanie sprawdzić uzdolnienia do nauki języków obcych. Edukacja w tym systemie oznacza, że cały cykl nauki trwa 5 lat (1 rok klasy wstępnej i 4 lata liceum ogólnokształcącego).

W drugim roku nauki, czyli od klasy pierwszej, stają się uczniami klasy dwujęzycznej - uczą się dwujęzycznie. W przypadku Dąbrówki oznacza to, że w języku polskim oraz niemieckim realizowane są wybrane treści w ramach następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia oraz historia.

Klasa dwujęzyczna realizuje znacząco poszerzony program nauczania języka niemieckiego  przygotowując do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym oraz do certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom II na poziomie B2/C1 jako szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec w ramach projektu „Schulen – Partner der Zukunft” (polski: „Szkoły – partnerzy przyszłości”). DSD II jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego, który uprawnia do studiowania na uczelniach niemieckojęzycznych bez dodatkowego sprawdzania znajomości języka.

Absolwenci klasy dwujęzycznej w Dąbrówce byli lub są studentami wielu uczelni, nie tylko w krajach niemieckojęzycznych (Berlin, Frankfurt nad Menem, Cottbus, Greifswald, Frankfurt nad Odrą, Zurych), ale również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Studiują na różnorodnych kierunkach - od politechnicznych, przez medyczne do filologicznych.  

Organizacja klasy dwujęzycznej - Informacja dla uczniów klasy wstępnej w roku szkolnym 2022/2023 

Po roku nauki w klasie dwujęzycznej od 2023/2024 r. uczeń realizuje naukę j. niemieckiego na poziomie dwujęzycznym (j. angielski jest drugim językiem obcym)  oraz  jeden z dwóch modułów na poziomie rozszerzonym:

1/ matematyka i geografia  (ewentualna opcja: fizyka zamiast geografii)

albo

    2/ historia i geografia

           Masz szanse na ciekawe studia w Polsce i za granicą.


Uwaga!

Rekrutacja połączona jest ze sprawdzianem predyspozycji językowych - zwróć uwagę na terminy!