Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - C - Ekonomiczny
Nazwa oddziału

 C - Ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

matematyka

Opis

Klasa ekonomiczna jest objęta patronatem dwóch poznańskich uczelni: Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach współpracy z WNGiG UAM uczniowie korzystają z bogatej oferty edukacyjnej adresowanej do uczniów klas patronackich. Uczestniczą w wykładach i warsztatach, które pozwalają im pogłębiać wiedzę geograficzną. Zajęcia te odbywają się zarówno na Wydziale, jak i w naszej szkole. Co roku uczestniczymy również, w ogólnopolskich i międzynarodowych, imprezach organizowanych przez Wydział, takich jak Festiwal Nauki i Sztuki, „Dzień Muzeum Ziemi” czy Gis-day. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym uczniowie mogą brać udział zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową tej Uczelni. W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym grupa uczniów bierze udział w projekcie unijnym „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”.

Organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy m.in. geologa, który zabrał nas do fascynującego świata jaskiń, a także naszego absolwenta, podróżnika, który odkrywał przed nami ciągle nie do końca odkrytą Amazonię.

W ramach aktywnego zdobywania wiedzy i doświadczenia organizowane są wyjazdowe zajęcia geograficzne, m.in. do Stacji Ekologicznej w Jeziorach, Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie czy objazdowe warsztaty Słowenia-Chorwacja-Włochy.

Uczniów, dla których geografia jest szczególną pasją, zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Geograficznej i wspieramy ich w przygotowaniach.

Uczniowie klasy ekonomicznej osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ma to pozytywny wpływ na proces ich rekrutacji na wyższe uczelnie.

Absolwenci klasy ekonomicznej najczęściej kontynuują naukę na różnych kierunkach UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej, a ostatnio również Uniwersytetu Przyrodniczego.