Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku - I BC EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA
Nazwa oddziału

 I BC EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

biologia

matematyka

drugi język obcy nowożytny

Opis

Grupa I w oddziale BC : matematyka, geografia oraz język angielski przeznaczona jest dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze studiami na kierunkach ekonomicznych, ścisłych i politechnicznych. Rozszerzone treści programowe z matematyki i geografii umożliwiają podjęcie studiów również na kierunkach przyrodniczych. Od roku 2014 uczniowie korzystają z oferty zajęć Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dla uczniów klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego, języka obcego i matematyki.

Grupa II w oddziale BC: biologia, geografia, język angielski

Podczas nauki grupie przyrodniczej uczeń uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Realizacja wybranych treści podstawy programowej odbywa się w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, który objął klasę Patronatem Naukowym. Kierunek ten zapewni przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki np. na kierunkach przyrodniczych, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, ratownictwo medyczne, kosmetologii. Dla uczniów klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego, języka obcego i matematyki.