Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku - I A HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

 I A HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

drugi język obcy nowożytny

Opis

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi: język polski, historia, język angielski. Po ukończeniu szkoły, absolwenci mogą podjąć studia na wydziałach nauk społecznych, filologicznych, prawa i dziennikarstwa. W ramach współpracy z instytucjami naukowymi uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Ponadto młodzież może skorzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych. Dla uczniów klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego, języka obcego i matematyki.