Poznań
Technikum
Technikum w Kórniku - I TECHNIK LOGISTYK
Nazwa oddziału

 I TECHNIK LOGISTYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem planowania i przepływu dóbr i osób. Zakres obowiązków dotyczy zaopatrzenia, planowania, dystrybucji, transportu, komunikacji. Absolwent może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,

- specjalisty ds. planowania zakupów,

- specjalisty ds. handlu elektronicznego,

- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,

- specjalisty ds. gospodarki odpadami,

- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej

- specjalisty ds. pakowania i opakowań, specjalisty ds. transportu wewnętrznego,

- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

W technikum uczymy dwóch języków obcych: język angielski i język niemiecki. Uczniowie realizują jeden przedmiot rozszerzony – geografia.

W trakcie 5 letniego cyklu edukacyjnego szkoła w porozumieniu z zakładami pracy organizuje praktyki zawodowe. Szkoła  efektywnie współpracuje z firmami logistyczno-spedycyjnymi, Politechniką Poznańską i z  Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. W 2012 roku - w ramach umowy partnerskiej z WSL w Poznaniu wdrożyliśmy innowację pedagogiczną " Wirtualne laboratoria", która nadal jest kontynuowana. Uczniowie systematycznie korzystają z nowoczesnego oprogramowania Branżowe Symulacje Biznesowe, iScala, LoMag i mapy cyfrowej dla biznesu Emapa. Ponadto, aby przybliżyć przyszłym logistykom specyfikę zawodu często organizujemy wycieczki edukacyjne do renomowanych przedsiębiorstw logistyczno-spedycyjnych. Klasy naszego Technikum objęte są patronatem firmy Raben Logistics Polska. W realizacji programu dla zawodu technik logistyk naszymi partnerami są: Raben Logistics Polska, Kombus, Still Polska, Promag S.A., BHP Pankration, Polzug Intermodal Polska i Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Politechnika Poznańska. W celu zwiększenia młodzieży szans na dobry start w karierze zawodowej systematycznie doskonalimy metody i formy pracy z uczniem. Staramy się, aby absolwenci naszego Technikum wyposażeni zostali w niezbędne kompetencje zawodowe, byli twórczy i kreatywni, a w przyszłości pracowali z pasją.