Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1E prawnicza
Nazwa oddziału

 1E prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

historia

Opis

Klasa PRAWNICZA daje młodzieży możliwość rozwijania własnych zainteresowań prawniczych, humanistycznych, jak również lingwistycznych - w szeroko rozumianym zakresie – z dziedziny literatury, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także języków obcych.

Uczniowie doskonalą swoją sprawność językową podczas międzynarodowych spotkań w ramach wymian młodzieżowych z Niemcami i Włochami oraz wyjazdach edukacyjnych do wielkiej Brytanii. Uczniowie klasy PRAWNICZO - JĘZYKOWEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: prawo, historia, filologia polska, anglistyka, dziennikarstwo,  prawo, nauki społeczne oraz politologia.Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia i język angielski.

 

Młodzież w ramach tego profilu będzie miała możliwość:

  • uczestniczenia w wyjściach do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
  • omawiania wybranych zagadnień z dziedziny prawa z profesjonalistami,
  • uczestniczenia w projektach międzynarodowych, realizowanych w języku angielskim.