Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1D2 europejska
Nazwa oddziału

 1D2 europejska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język hiszpański

geografia

Opis

Klasa EUROPEJSKA adresowana jest do młodzieży, zainteresowanej nauką geografii oraz języka obcego. Uczniowie kontynuują nauczanie języka angielskiego oraz mają możliwość rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Doskonalą swoją sprawność językową podczas międzynarodowych spotkań w ramach wymian młodzieżowych z Niemcami i Włochami oraz wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii. Uczniowie klasy EUROPEJSKIEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: geografia, geoinformatyka, geologia, kierunki filologiczne, turystyka i rekreacja, europeistyka, stosunki międzynarodowe.Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

D2:geografia, język hiszpańskiPrzewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w :

·   warsztatowych zajęciach terenowych,

·  działalności Koła Turystycznego,

·  wyjazdach edukacyjnych.