Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1D1 europejska
Nazwa oddziału

 1D1 europejska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język niemiecki

geografia

Opis

Klasa EUROPEJSKA adresowana jest do młodzieży, zainteresowanej nauką geografii oraz języka obcego. Uczniowie kontynuują nauczanie języka angielskiego oraz mają możliwość rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Doskonalą swoją sprawność językową podczas międzynarodowych spotkań w ramach wymian młodzieżowych z Niemcami i Włochami. Ucząc się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, uczniowie mogą przystąpić do międzynarodowego egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II). Egzamin DSD II daje szansę podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz zdobycia zatrudnienia na europejskim rynku pracy.Uczniowie klasy EUROPEJSKIEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: geografia, geoinformatyka, geologia, kierunki filologiczne, turystyka i rekreacja, europeistyka, stosunki międzynarodowe.Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

D1: geografia, język niemiecki,

 

Przewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w :

·   warsztatowych zajęciach terenowych,

·  działalności Koła Turystycznego,

·  wyjazdach edukacyjnych.