Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1C biznesowa
Nazwa oddziału

 1C biznesowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Opis

Klasa BIZNESOWA skierowana jest do młodzieży, która pragnie posiąść umiejętności poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych.

Uczniowie będą mieli możliwość zgłębiania wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poznawania wielu ciekawych firm, instytucji publicznych, wypełniania dokumentacji firmowej oraz nabywania umiejętności interpersonalnych.

Uczniowie klasy BIZNESOWEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, inżynieria zarządzania, polityka społeczna, pedagogika, stosunki międzynarodowe.Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka,Przewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w :

  • warsztatach prowadzonych m.in. przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości, Centrum Doradztwa Zawodowego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Punkt Informacji Europejskiej,
  • „Tygodniu z firmami” przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania (m.in.  MAN, OSRAM, Franklin Templeton Investments Poland, The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.),
  • „Dniu Przedsiębiorczości”, „ Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”,
  • wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Poznaniu i pracowników ZUS.