Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1B inżynieryjna
Nazwa oddziału

 1B inżynieryjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Opis

Profil tej klasy skierowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania w kierunku przedmiotów ścisłych oraz nauk politechnicznych i ekonomicznych.

 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka,

 

Uczniowie klasy INŻYNIERYJNO-TECHNOLOGICZNEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: inżynieria, mechanika i budowa maszyn, automatyka, robotyka, elektrotechnika, akustyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie.Przewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w:

  • wykładach i pokazach dydaktycznych dla Politechnicznych Klas Akademickich na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz działalności kół naukowych,
  • realizacji projektów uczniowskich,
  • wyjazdach edukacyjnych.