Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1A prozdrowotna
Nazwa oddziału

 1A prozdrowotna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Klasa PROZDROWOTNA skierowana jest do młodzieży pragnącej rozwijać własne zainteresowania w zakresie biologii i chemii oraz szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. 


Uczniowie klasy PROZDROWOTNEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: medycyna, rehabilitacja, farmacja, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, inżynieria środowiska, kierunki przyrodnicze, kosmetologia, weterynaria. Klasa objęta patronatem  Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

 

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.Przewiduje się dla uczniów tej klasy udział m.in. w:

  • wykładach i laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i  Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
  • wykładach na Wydziale  Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • zielonych lekcjach w Palmiarni Poznańskiej,
  • zajęciach Naukowego Koła Chemików, w tym - zajęciach laboratoryjnych.