Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 - 1 cB Elektronik
Nazwa oddziału

 1 cB Elektronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Elektronik

Opis

Elektronik

 

Absolwent będzie mógł pracować w zakładach branży elektronicznej, motoryzacyjnej, serwisowej, produkcyjnej, w zakładach montażowych lub usługowych, a także w innych firmach eksploatujących urządzenia i sprzęt elektroniczny, w laboratoriach badawczych, punktach
i warsztatach naprawczych.

Będziesz pracował indywidualnie lub zespołowo, ale tylko sporadycznie.

Praca na tym stanowisku wymaga dużej samodzielności, wiąże się ze stałym grafikiem, odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, laboratoriach.

 

Nauka trwa 3 lata. Jeśli pragniesz szybko zarabiać pieniądze, lubisz pracę przy różnego typu urządzeniach i maszynach, posiadasz zdolności manualne – podejmij naukę w naszej szkole.