Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 - 1 bB Magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 1 bB Magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

Jeśli myślisz o zdobyciu praktycznego zawodu, który jednocześnie otwiera możliwości kontynuacji nauki i zdobyciu zawodu technik logistyk, to kierunek idealny dla Ciebie! Magazynier – logistyk umożliwia Ci połączenie praktycznej nauki zawodu (praktyki odbywające się w firmach branży TSL – Transport Spedycja Logistyka) ze zdobywaniem wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu zawodowego. Na tym kierunku zdobędziesz szybko wymarzony zawód!

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Jesteśmy małą szkołą, ale mocno zżytą
i przyjazną dla siebie. Ucząca kadra jest otwarta na potrzeby ucznia, wyrozumiała
i niewątpliwie doświadczona w nauczaniu logistyki. Nasza szkoła współpracuje z poznańskimi uczelniami i jako jedyna w Poznaniu jest szkołą partnerską Wyższej Szkoły Logistyki z którą współpracujemy od wielu lat, uczestnicząc w konferencjach, wycieczkach do firm logistycznych i wielu innych inicjatywach. Szkoła ma też wiele sukcesów w ogólnopolskich konkursach związanych z logistyką. Współpracujemy
z wieloma przedsiębiorstwami logistycznymi. Warto nas wybrać, by złapać bakcyla
do pracy w tym zawodzie!