Poznań
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

geografia

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się projektowaniem grafiki, tworzeniem publikacji oraz przygotowaniem do drukowania. Pracuje na programach graficznych, programach do składu i łamania, a także oprogramowaniu do impozycji. Absolwent przygotowuje prace graficznych nie tylko na potrzeby publikacji drukowanych, ale i szeroko pojętych multimediów. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do wykonania wydruków cyfrowych i ich obróbki na profesjonalnym sprzęcie.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny w studiach graficznych, pracowniach DTP, agencjach reklamowych, firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek. Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.04 Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Dysponujemy bogatym wyposażeniem pracowni graficznych.