Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/5 technik urządzeń dźwigowych
Nazwa oddziału

 I T/5 technik urządzeń dźwigowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń dźwigowych

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Języki: język angielski- kontynuacja i język niemiecki.

Patronat nad klasą sprawuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów z siedzibą w Warszawie. Jest to zawód nowoczesny, z ogromnymi perspektywami na przyszłość.  Osoba posiadająca kwalifikacje w tym właśnie zawodzie dokonuje montażu, naprawy, przeglądów i konserwacji stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń dźwigowych, takich jak: windy osobowe i towarowe, schody ruchome, podesty podjazdowe dla osób niepełnosprawnych czy różnego rodzaju urządzenia dźwigowe zamontowane na pojazdach samochodowych. Uczniowie, którzy wybiorą tę profesję będą mogli w przyszłości zdobyć dodatkowe uprawnienia konserwatora urządzeń dźwigowych przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Technik urządzeń dźwigowych jest specjalistą w zawodzie zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych. W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, dźwigników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne – każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a osób takich brakuje. Technik urządzeń dźwigowych jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów.

Nauczysz się między innymi:

·         przyjmowania zleceń napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych,

·         planowania i wykonywania czynności kontrolnych, przeglądów technicznych i oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych,

·         czyszczenia i mycia maszyn, urządzeń i ich części przed naprawą,

·         wykonywania napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych,

·         konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego maszyn i urządzeń dźwigowych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska,

·         regulacji elementów roboczych,

·         regulacji zespołów sterowniczych urządzeń dźwigowych,

·         instalowania urządzeń na stanowisku pracy,

·         sporządzania dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz dokumentacji warsztatowej,

·         sprawdzania poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych,

·         instruowania użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał między innymi w:

·         przemyśle maszynowym,

·         budownictwie,

·         transporcie,

·         wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne,

·         magazynach,

·         wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach rodzinnych lub we własnej firmie.

Technicy urządzeń dźwigowych po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia mogą być zatrudniani na stanowiskach:

·         operatora maszyn i urządzeń dźwigowych,

·         inspektora dozoru technicznego,

·         montażysty w zakładach produkujących urządzenia dźwigowe,

·         po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych mogą prowadzić szkolenia praktyczne uczniów.

To idealny kierunek dla osób, które :

·         charakteryzują się zainteresowaniami technicznymi,

·         fascynują się nowymi technologiami,

·         przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne.