Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/3/b technik mechanik
Nazwa oddziału

 I T/3/b technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

informatyka

język angielski

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Języki: język angielski- kontynuacja i język niemiecki,

Technik mechanik organizator procesów produkcji jest przygotowany do pracy na stanowiskach obsługujących bezpośrednią produkcję lub  montaż różnych wyrobów. Jest to więc bardzo uniwersalny, a przez to dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Zdobycie wykształcenia w tej specjalności pozwala opracowywać harmonogramy przejść wytwarzanych wyrobów przez kolejne stanowiska produkcyjne lub montażowe ustalone przez technologa, nadzorować przebieg ich wykonywania i finalnie przekazywać do działu kontroli jakości lub spedycji. Osoba pracująca w tym zawodzie może również wyposażać bezpośrednie stanowiska produkcyjne lub montażowe w niezbędne narzędzia oraz przyrządy. Po nabyciu doświadczenia technik mechanik organizator produkcji potrafi samodzielnie planować lub kierować produkcją  albo montażem w wybranej firmie.

Nauka w zawodzie technik mechanik obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie w trakcie nauki zdobędą umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji, w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.


Absolwent po ukończeniu klasy:

- organizuje kompleksowy proces produkcji oparty o działania marketingowe i informatyczne programy zarządzania przedsiębiorstwem,

- rozróżnia rodzaje produkcji,

- kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów,

- kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń,

- kontroluje przebieg prac na danym stanowisku,

- kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów,

- kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń,

- określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń,

- zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami,

- sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.