Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/4 technik robotyk
Nazwa oddziału

 I T/4 technik robotyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

matematyka

Zawody

 Technik robotyk

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Języki: język angielski- kontynuacja i język niemiecki.


Współpraca z firmami:

Steelpress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

MPK Poznań,

FlexLink Engineering Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Technik robotyk to nowa propozycja objęta patronatem firmy Steelpress z Lubonia. Jest to zawód, który stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle i gospodarce oraz na zapotrzebowanie rynku pracy. Obecne procesy produkcyjne w celu zwiększenia wydajności i efektywności muszą opierać się o daleko idącą automatyzację oraz robotyzację. Z tego względu technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości, a ponieważ istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka,  wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów, którzy zdecydują się na naukę tego właśnie zawodu  są naprawdę szerokie. Będą je mogli doskonalić we współpracy z wieloma firmami. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie) i czwartej (4 tygodnie) realizowana będzie w firmach z Poznania oraz powiatu poznańskiego zajmujących się serwisem, naprawą robotów przemysłowych oraz prowadzących produkcję zrobotyzowaną. Większość zajęć z zakresu kształcenia zawodowego będzie odbywała się w pracowniach szkolnych ZSM, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, zaś niektóre zajęcia zawodowe w klasie czwartej i piątej będą prowadzone w warunkach przemysłowych w  firmach: FlexLink Polska, KIDA, ROBOMATIQ, STEELPRESS. Naukowy patronat Wydziału Automatyki, Robotyki oraz Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia w tym zawodzie a także zagwarantuje uczniom merytoryczne przygotowanie do kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach.

Nauczysz się między innymi:

·         obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

·         dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów,

·         wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,

·         czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów, montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów.

Ponadto będziesz umiał:

·         obsługiwać roboty przemysłowe w zakresie ich eksploatacji i programowania,

·         organizować i wykonywać prace związane z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,

·         planować zadania związane z produkcją zrobotyzowaną.


Możliwości podjęcia pracy będziesz miał między innymi w:

·         firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny),

·         firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,

·         firmach oferujących systemy automatyki i robotyki,

·         przedsiębiorstwach handlowych,

·         przedsiębiorstwach produkcyjnych: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy,

·         jednostkach związanych z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki.

Technik robotyk mogą być zatrudniani na stanowiskach:

·         programista robotów przemysłowych,

·         konserwator i serwisant robotów,

·         monter i operator systemów robotyki,

·         projektant systemów sterowania.