Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne - I T/3/a technik mechanik klasa strażacka
Nazwa oddziału

 I T/3/a technik mechanik klasa strażacka

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

chemia

język angielski

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Przedmioty rozszerzone: chemia i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Języki: język angielski- kontynuacja i język niemiecki,


Innowacyjny przedmiot: EDUKACJA POŻARNICZA

 

Patronat nad klasą sprawują:

·         Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

·         Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

·         H. Cegielski – Poznań S.A.

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowocze­snych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie w trakcie nauki zdobędą umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Ponadto jako uczniowie technikum mechanicznego klasy strażackiej zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne, które wykorzystają jako specjaliści projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn  i urządzeń mechanicznych również w dziedzinie pożarnictwa oraz  umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu naszym przyszłym uczniom oferujemy:

·         zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Straży Pożarnej,

·         uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa,

·         uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną,

·         organizowanie spotkań z uczniami mających na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie, zainteresowanie młodzieży pracą w Straży Pożarnej,

·         uczestnictwo klas „strażackich” w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji oraz prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka.

Nauczysz się między innymi:

·         projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w przemyśle jak i również w pożarnictwie,

·         produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,

·         technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,

·         obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,

·         obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,

·         wykorzystywać sprzęt, urządzenia i techniki pożarnicze w praktyce,

·         rozpoznawać zagrożenia pożarowe i miejscowe,

·         udzielać pomocy przedmedycznej.

Absolwenci technikum mechanicznego – klasy strażackiej mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP czy Szkole Głównej Służby Pożarniczej