Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1 K - koszykówka, siatkówka, inne sporty
Nazwa oddziału

 1 K - koszykówka, siatkówka, inne sporty

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

geografia

matematyka

Dodatkowe wymagania

 karta sportowca

 książeczka zdrowia sportowca

 rekomendacja klubowa

Opis

Klasa sportowa - koszykówka, siatkówka, inne sporty.

Podstawą przyjęcia jest.skierowanie z Klubu (wniosek karta sportowca), zaświadczenie z przychodni sportowo-lekarskiej (ksero książeczki zdrowia sportowca).

Przedmioty rozszerzone:

- język angielski

- biologia, geografia, matematyka -  do wyboru (grupę z danego przedmiotu tworzy się po zebraniu 18 chętnych).