Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 - I Z/1 elektryk
Nazwa oddziału

 I Z/1 elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Elektryk

Opis

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Języki: język angielski- kontynuacja.

Dobrze wyposażone pracownie elektrotechniczne oraz ścisła współpraca z zakładami pracy zapewnia rzetelne pokazanie zawodu w realiach rzeczywistych warunków pracy. Szkoła ściśle współpracuje z firmą Elektromontaż Poznań. Uczniowie, którzy wybiorą ten zawód zdobędą umiejętność  montowania i instalowania sieci elektrycznych, serwisowania oraz obsługi instalacji zalicznikowej, montowania, serwisowania i obsługi odbiorników energii elektrycznej jedno i trójfazowych oraz systemów elektrycznych, przeprowadzania podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz diagnozowania stanu technicznego instalacji. Ponadto nauka będzie uzupełniana zajęciami praktycznymi w pracowniach szkolnych, które przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego. Szkoła od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, dzięki czemu uczniowie mają  możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV. Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia uczniowie mają możliwość dalszego kształcenia się w  dwuletniej Szkole Branżowej II stopnia w trybie zaocznym zdobywając wykształcenie średnie i tytuł technika elektryka. Uczniowie mogą również zdawać egzamin maturalny  i kontynuować naukę na wybranych studiach wyższych.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach:

- Elektromontaż  Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- ETA Poznań,

- Rexel Poznań

Nauczysz się między innymi:

·         montowania i instalowania sieci elektrycznych,

·         serwisowania oraz obsługi instalacji zalicznikowej,

·         montowania, serwisowania i obsługi odbiorników energii jedno i trójfazowych oraz systemów elektrycznych,

·         przeprowadzania podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń,

·         diagnozowania stanu technicznego instalacji.

Ponadto będziesz umiał:

·         prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą,

·         porozumiewać się w języku obcym zawodowym.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał między innymi:

·         w każdej firmie, zakładzie przemysłowym, zakładzie produkcyjnym,

·         chcesz być niezależny? założysz własną firmę, dobrzy elektrycy są poszukiwania na rynku pracy, zabiegają o nich również prywatni inwestorzy.